ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติชายฝั่งทะเล เพื่อธรรมชาติและความงดงามที่ยั่งยืนกับโครงการ "มาราธอนแห่งอ่าวคุ้งกระเบนพาหมูดุดคื่นถิ่น"

ความร่วมมือ

พลังของในการสร้างสรรค์การแข่งขันที่น่าประทับใจ

จังหวัดจันทบุรี - องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน - องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด - เทศบาลตำบลสนามไชย - องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า - สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี - ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาวแหลมเสด็จ - ชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดจันทบุรี

Testimonials

CHARITY@CSM - ร่วมแบ่งปันความงดงามให้กับน้องๆ นักเรียนในพื้นที่จัดกิจกรรม